Stanovisko k článku D test 2/19

 

Aktualizace 4. března 2019

Výsledky hodnocení SZPI a analýza nezávislé akreditované společnosti VŠCHT Praha


Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vás informovali o oficiálním závěru z hodnocení SZPI (inkriminovaného výrobku KRTEČKŮV ČAJ – Lesní směs s malinou), které považujeme tímto za závazné. Na uvedený výrobek byl časopisem dTest podán podnět k prošetření situace Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Získané závěry tohoto šetření SZPI ze dne 27.2.2019 hovoří jednoznačně.

Provedenými rozbory bylo zjištěno, že předložený vzorek VYHOVUJE požadavkům uvedeným v Nařízení (ES) č. 396/2005, v platném znění.

Naší společností byla rovněž zadána analýza v nezávislé akreditované laboratoři VŠCHT v Praze ze stejné šarže výrobku, jaká byla předmětem hodnocení v únorovém článku dTestu. Předmětem rozborů byl čajový nálev připravený podle návodu, tedy forma, která je určená ke konzumaci. V samotném připraveném nápoji nebyla detekována žádná měřitelná rezidua pesticidů.

 

Závěr:

Ze strany MEDIATE s.r.o. jakožto výrobce předmětného výrobku, nedošlo k porušení platných právních předpisů a uvedený výrobek je nezávadný pro konzumaci a jeho prodej na spotřebním trhu. 

Hodnocení SZPI _strana_1

Hodnocení SZPI _strana_2

 

 

Stanovisko firmy 20. února 2019


 

V souvislosti s hodnocením našeho výrobku v únorovém čísle D testu zaslala naše společnost výrobek Krtek lesní směs téže šarže, která byla předmětem testování D-testem (L0043 exp.08/2020), na odbornou analýzu do akreditované laboratoře VŠCHT v Praze. Byla analyzována residua pesticidů ve výluhu, tedy ve formě, která je nabízena ke spotřebě (tj. dle pokynů Vyhlášky 54/2004, týkající se potravin pro kojence a malé děti).

Výsledky testování můžeme doložit analyzačním protokolem. Analýza reziduí pesticidů v připraveném nápoji potvrdila náš předpoklad, že v samotném nápoji jsou rezidua pesticidů pod hranicí detekčního limitu.

Tyto výsledky jsou tedy v hrubém rozporu s tvrzením uveřejněným v únorovém D-testu, a následně citovaným v médiích, že náš výrobek nesplnil legislativní požadavky na výživu pro malé děti. Vzhledem k tomu, že D-testem byly hodnoceny výsledky získané rozborem suché čajové směsi, došlo k chybné interpretaci zákona.

Rádi bychom uvedli na pravou míru také tvrzení, které zaznělo v jedné z televizních reportáží, že pro obsah pesticidů v čajích neexistují zákonné limity. V současné době jsou stanoveny maximální limity reziduí (MLR) pro 409 látek pro skupinu „Čaje, káva, bylinné nápoje, kakao a karob“ volně dostupné v databázi Evropské komise (EU Pesticides database). Tato databáze je neustále aktualizována, jen od počátku letošního roku vyšlo 5 regulací.


 

Níže uvádíme oficiální stanovisko firmy Mediate k článku v časopisu dTest.