Podporujeme

 

Projekt Dharma Zdarma 

(DZ) vznikl v roce 2005 s cílem zpřístupnit české a slovenské veřejnosti literaturu o théravádovém buddhismu formou knih pro distribuci zdarma. DZ sdružuje překladatele, jazykové a odborné korektory, grafiky a specialisty pro přípravu tisku, kteří se jako dobrovolníci podílejí na vzniku jednotlivých publikací. 

 

Organizace brontosauři v Himalájích 

podporuje rozvoj školy rozvoje školy Spring Dales Public School ležící ve vesnici Mulbekh, Malý Tibet, severní Indie. Brontosauři v Himálajích jsou jednou českou neziskovou organizací, jejíž rozvojový projekt spolufinancuje 14. Dalajláma….

 

Rozvojová adopce – Tsewang Tonrab. 

Naše firma se v rámci akce Brontosauři v Himálajích zapojila také do rozvojové adopce na dálku. Malý chlapec, celým jménem Tsewang Tonrab, dochází díky příspěvkům pravidelně do Spring Dales Public School v Mulbekhu. Tsewangu Tonrabovi je šet let a žije ve Wakha. V současné době navštěvuje LKG třídu státní školy…

 

Aerobiczita. 

Relax, aerobic, fitness - to je projekt paní Zity Svobodové, na kterém se sponzorsky podílíme. 

 

Floorballový klub Jablonné nad Orlicí 

Podporujeme mladé a talentované floorbalisty z Jablonného nad Orlicí 

 

Ocenění dárců krve ČČK

Vážíme si dárců krve, kteří pravidelně dávají krev lidem, kteří to potřebují.  

 

Regionální podpora. 

Zajímáme se i o dění v našem okolí a proto se snažíme pomáhat regionálním subjektům, kde dáváme pravidelně naturální či finanční plnění…c