+420 465 524 547  Po-Čt 8:30 -17:00, Pá: 8:00-15:30 Doprava zdarma od 800 Kč

Zpracování osobních údajů

Apotheke (https://www.apotheke.cz/)

Základní informace

 

Cílem MEDIATE s.r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost MEDIATE s.r.o., IČ: 647 91 866, se sídlem Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 9702 (dále jen „MEDIATE“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.apotheke.cz“ (dále také „e-shop“). MEDIATE jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

„Registrovaným uživatelem“ - osoba, která má založený v e-shopu uživatelský účet, avšak neuskutečnila nákup v e-shopu.

„Neregistrovaným uživatelem“ - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, ale neuskutečnila nákup v e-shopu.

„Zákazníkem“ - osoba, která uskutečnila nákup v e-shopu, a to s registrací či bez ní, viz. níže.

„Neregistrovaným zákazníkem“ – zákazník, který uskutečnil nákup v e-shopu tzv. bez registrace.

„Registrovaným zákazníkem“ – osoba, která učinila objednávku v e-shopu a je v e-shopu rovněž registrována.

„Uživatelem“ – registrovaný uživatel, neregistrovaný uživatel, registrovaný zákazník i neregistrovaný zákazník.

Zpracování osobních údajů všech uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

MEDIATE zpracovává osobní údaje uživatelů pouze, je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

Plnění smlouvy

 MEDIATE zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu odpovědnosti za vady. Z tohoto důvodu MEDIATE vyžaduje v objednávkovém formuláři e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.

Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům MEDIATE, např. přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží nebo správci webových stránek e-shopu. Osobní údaje budou takto zpracovávány po dobu účinnosti předmětné kupní smlouvy a trvání práv a povinností touto smlouvou založených.

 

Plnění právních povinností

MEDIATE zpracovává osobní údaje uživatelů také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na MEDIATE vztahují. Z tohoto důvodu MEDIATE zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté uživatelem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů MEDIATE povinnost osobní údaje předat.

 

Oprávněné zájmy

V zájmu zachování komfortu zákazníků MEDIATE zpracovává osobní údaje zákazníků a stávajících registrovaných uživatelů pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky zákazníkem v e-shopu. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.

Osobní údaje zákazníků mohou být využity i pro účely zasílání a přizpůsobení reklamy uživateli, přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

 

Udělený souhlas

Na základě uděleného souhlasu zpracovává MEDIATE e-mailovou adresu uživatelů, a to pro účely zasílání newsletterů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu a samotný souhlas naleznete přímo v sekci přihlášení k odběru newsletterů.

Cookies

MEDIATE zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely provozu webových stránek e-shopu, tedy na základě oprávněných zájmů MEDIATE. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

 

MEDIATE může zpracovávat a předávat dalším zpracovatelům i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

 

-       Google Analytics  pro účely monitorování návštěvnosti, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/,

 

-       Google Adwords pro účely PPC reklamy, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz,

 

-       Seznam Sklik pro účely PPC reklamy, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/),

 

-       Facebook Ads pro online reklamu a remarketing, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945, https://www.facebook.com/business/gdpr

 

-       Adespresso pro správu reklam, více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://adespresso.com/privacy/

 

-       Hotjar pro zlepšení uživatelského prostředí, popis služby zde:

 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

 

- Get Site Control pro sběr emailů a newsltteru - více zde:

 

https://getsitecontrol.com/blog/getting-ready-gdpr/

 

- Ecomail pro rozesílání newsletterů

https://ecomail.cz/dwnld/zasady.pdf

Vzhledem k tomu, že některé výše uvedené služby jsou poskytovány společnostmi, sídlícími mimo EU, nelze vyloučit, že osobní údaje uživatelů budou takto předávány do třetích zemí, zejména do Spojených států amerických. MEDIATE tímto informuje uživatele o existenci prováděcího rozhodnutí Komise č. 2016/1250 ze dne 12. 7. 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí (oznámeno pod číslem C(2016) 4176).

 

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. + 420 465 524 547 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese objednavky@mediate.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na osobu oprávněnou k vyřizování podnětů v oblasti ochrany osobních údajů jmenované správcem na tel. č. + 420 465 524 547 nebo e-mailové adrese objednavky@mediate.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - NEWSLETTER

 Cílem MEDIATE s.r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

 

Společnost MEDIATE s.r.o., IČ: 647 91 866, se sídlem Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 9702 (dále jen „MEDIATE“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.apotheke.cz“ (dále také

„e-shop“).  MEDIATE jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Pro účely tohoto souhlasu se „Uživatelem“ rozumí každý návštěvník e-shopu bez ohledu na to, zda se registroval, neregistroval, nakoupil či nenakoupil. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách e-shopu.

 

Udělení souhlasu osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu zákazníků e-shopu.

 

Uživatel potvrzením volby: „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v sekci sloužící přihlášení k odběru newsletterů uděluje MEDIATE souhlas ke zpracování své e-mailové adresy pro účely zasílání newsletterů, reklam a nabídek, a to v níže uvedeném rozsahu:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí. Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně.

 

MEDIATE může e-mailovou adresu zpracovávat a předávat dalším zpracovatelům poskytující např. služby e-mailingu.

 

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. + 420 465 524 547 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese objednavky@mediate.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na osobu oprávněnou k vyřizování podnětů v oblasti ochrany osobních údajů jmenované správcem na tel. č. + 420 465 524 547 nebo e-mailové adrese objednavky@mediate.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mediate s.r.o.

© 2022 Mediate.cz, Všechna práva vyhrazena